خبري

تعرفه تبلیغات در فروشگاه اینترنتی بیستک !

صفحه نخست:

منطقه A :

الف- اسلایدر- هر اسلاید ۶۸۰ در ۳۵۵ روزی ۴۰هزارتومان

ب- بنر چپ عمودی ۲۴۰ در ۵۱۰ روزی ۲۰ هزارتومان.

 منطقه B :

الف- بنر ۸۷۰در ۱۸۵ روزی ۲۰ هزارتومان.

ب – بنر ۴۲۰ در۱۶۰ روزی ۱۵ هزارتومان.

منطقه C :

الف – بنر ۸۷۰در ۱۸۵ روزی ۱۵ هزار تومان.

ب – بنر ۲۷۰در ۱۱۶ روزی ۱۰ هزار تومان.

 درج تبلیغ در سایدبار صفحه محصولی:۱۶۰در ۶۰۰ روزی ۳۰ هزارتومان- سایز های کوچکتر(۳ سایز) روزانه از ۲۵ تا ۱۰ هزار تومان.

 درج تبلیغ در سایدبار مقالات : ۳ سایز ،روزانه به ترتیب ۲۰ -۱۵-۱۰ هزارتومان !

 

photo_2016-08-03_14-39-56

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید