حلوا ارده درجه یک – ۲ کیلوئی – اردکان یزد

تماس بگیرید

محصولات کنجدی یزد باکیفیت بالا  ,گرفته شده از کنجد صددرصد ایرانی

تهیه شده از مرغوبترین کنجد

وزن خاص : ۵ ±۲۰۰۰ گرم

شماره ثبت : ۱۴۳۷۳۵

شناسه نظارت بهداشت : ۱۰۵۲/۳۵

ارزش غذائی در ۱۰۰ گرم :

انرژی

۴۸۷

کیلو کالری

چربی کل

۹/۲۹

گرم

کربو هیدرات

۶/۵۳

گرم

پروتئین

۲/۱۰

گرم

در جای خشک و خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

ترکیبات : کنجد – سفیده تخم مرغ – شکر – هل – اسید سیتریک – عصاره چوبک.

حلوا ارده درجه یک – ۵۰۰ گرمی – اردکان یزد

Original price was: ۱۰۰,۰۰۰ تومان.Current price is: ۸۰,۰۰۰ تومان.

محصولات کنجدی یزد باکیفیت بالا  ,گرفته شده از کنجد صددرصد ایرانی

تهیه شده از مرغوبترین کنجد

وزن خالص : ۵ ±۵۰۰  گرم

شماره ثبت : ۱۴۳۷۳۵

شناسه نظارت بهداشت : ۱۰۵۲/۳۵

ارزش غذائی در ۱۰۰ گرم :

انرژی

۴۸۷

کیلو کالری

چربی کل

۹/۲۹

گرم

کربو هیدرات

۶/۵۳

گرم

پروتئین

۲/۱۰

گرم

در جای خشک و خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

ترکیبات : کنجد – سفیده تخم مرغ – شکر – هل – اسید سیتریک – عصاره چوبک.

حلوا ارده درجه یک – یک کیلو گرمی – اردکان یزد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

محصولات کنجدی یزد باکیفیت بالا  ,گرفته شده از کنجد صددرصد ایرانی

تهیه شده از مرغوبترین کنجد

وزن خاص : ۵ ±۱۰۰۰  گرم

شماره ثبت : ۱۴۳۷۳۵

شناسه نظارت بهداشت : ۱۰۵۲/۳۵

ارزش غذائی در ۱۰۰ گرم :

انرژی

۴۸۷

کیلو کالری

چربی کل

۹/۲۹

گرم

کربو هیدرات

۶/۵۳

گرم

پروتئین

۲/۱۰

گرم

در جای خشک و خنک و به دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

ترکیبات : کنجد – سفیده تخم مرغ – شکر – هل – اسید سیتریک – عصاره چوبک.