اجتماعي, خبري, سياسي, هنري

شناخت آفت های مذاکرات تجاری و ارتباط با دیگران در وبلاگ بیستک!

شناخت آفت های مذاکرات تجاری و ارتباط با دیگران در وبلاگ بیستک!

۱) پر چانه گی.

۲) عدم مدیریت زمان.

۳) عدم رعایت تن صدا.

۴) استفاده از کلمات و جملات سطح پایین.

۵) صدای تو دماغی داشتن.

۶) بیش از اندازه تند یا کند صحبت کردن.

۷) قطع کردن پی در پی کلام مخاطب.

۸) بیش از اندازه به حاشیه اشاره کردن.

۹) ارتباط چشمی ضعیف.

۱۰) گوش نکردن به سخنان مخاطب.

۱۱) بوی نامناسب دهان.

۱۲) استفاده از لباس نامناسب.

۱۳) بوی نامناسب بدن.

۱۴) بکار بردن جملات تکراری.

۱۵) عدم کنترل حرکات اضافی دست و پا.

۱۶) استیل نامناسب هنگام نشستن یا ایستادن.

۱۷) عدم یادداشت مطالب مهم در جلسه.

۱۸) سردی و خشکی کلام و عضلات صورت.

۱۹) استفاده از تلفن همراه حین صحبت مخاطب.

۲۰) قفل کردن ساعد و بازو های دست حین صحبت مخاطب.

۲۱) عدم جمع بندی مباحث طی شده برای ادامه  جلسات آتی.

۲۲) ندانستن و یا بکار نبردن نام مخاطب.

۲۳) شوخی های نامناسب.

با سپاس از : berenj-Behtarineh

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید