خبري, خودرو, صنعت

وبلاگ بیستک :  آلترناتور (مهم ترین قطعات خودرو )!

آلترناتور وظیفه تامین انرژی الکتریکی برای شارژ کردن باتری خودرو را دارد، آلترناتور نیروی مورد نیاز خود را از طریق یک تسمه دریافت میکند که این تسمه نیروی خود را مستقیما از میل لنگ می گیرد. از کار افتادن آلترناتور و خرابی آن سبب شارژ نشدن باتری و متعاقب آن خالی شدن شارژ باتری شود. در این صورت یک چراغ هشدار قرمز رنگ به شکل باتری در پشت آمپر خودرو روشن خواهد شد.

خرابی آلترناتور در بیشتر مواقع قابل پیش بینی نیست و بصورت ناگهانی اتفاق می افتد.خرابی دیگری که در آلترناتور م یتواند اتفاق بیافتد، خراب شدن برینگها است. اگربرینگها خراب شوند آلترناتور در هنگام کارکرد صدای بلند و آزار دهند ه ای تولید خواهد کرد.

با سپاس از  : خبر نامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید