پزشكي, تكنولوژي, خبري

وبلاگ بیستک : تولید صنعتی گروه خونی O منفی !

با تولید سلول های قرمز خونی ا ز IVF ؛ راه تولید صنعتی گروه خونی O منفی هموار شد. گروه خونی O منفی را می توان یک دهنده همگانی دانست که می تواند بدون ترس از رد پیوند به همه مردم پیوند شود!

محققان بریتانیایی توانسته اند با استفاده از سلول های بنیادی جنینی اضافی حاصل از لقاح مصنوعی ( IVF )، سلول های قرمز خون را تولید کنند که می تواند منبع جایگزین گروه خونی O منفی باشد.

این محققین در پروژه ای که بیش از سه بیلیون پوند هزینه در بر داشته است و هدف آن تولید منبعی جایگزین برای تولید گروه خونی O منفی است، توانسته اند سلول های قرمز خونی را از سلول های بنیادی مشتق از جنین های مازاد IVF تولید کنند. در این پژوهش محققین بیش از ۱۰۰ جنین اضافی را از کلینیک های ناباروری دریافت کردند و رده های سلول بنیادی جنینی متعددی را تولید کردند و توانستند رده ای به نام ۷-RC  را به سلول های بنیادی خونی تمایز دهند که می توانند به سلول های قرمز خونی حاوی هموگلوبین تمایز یابند.

پروفسور ترنر، سرپرست اسکاتلندیاین تیم و از محققین دانشگاه ادینبورگ بر این باور است که خون ساخته شده با این روش اگر در مقیاس صنعتی تولید شود می تواند بر مشکلات کمبود خون موجود غلبه کند و خطرات مربوط به انتقال خون از طریق بیماری را نیز با خود به همراه ندارد. تیم وی امیدوارند در انتهای یک دوره سه ساله بتوانند واحدهای خونی با درجه بالینی را از این سلول های بنیادی جنینی تولید کنند.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید