خبري, صنعت, هنري

وبلاگ بیستک : جایزه جشنواره اسپانیایی برای فیلم اصغر فرهادی – «فروشنده »!

فیلم «فروشنده » از سوی هیات داوران جوان شصت و یکمین جشنواره فیلم سمینس در شهر وایادولید اسپانیا با دریافت جایزه بهترین فیلم تقدیر شد.

«فروشنده » ساخته اصغر فرهادی که در بخش غیررقابتی این جشنواره حضور داشت، موفق شد تا از هیات داوران جوان و از بین همه فیلمهای بخشهای رقابتی و غیر رقابتی، این عنوان را به خود اختصاص دهد.

جشنواره بین المللی فیلم سمینسی از جشنواره های قدیمی فیلم اروپاست.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید