اجتماعي, پزشكي, خبري

وبلاگ بیستک : روانشناسی ومدیریت خشم!

وبلاگ بیستک : روانشناسی ومدیریت خشم!

زندگی پر از عجز، درد، از دست دادن کسی یا چیزی، و اعمال پیش بینی ناپذیر دیگران است. شما نمی توانید آن را تغییر دهید، اما می توانید چگونگی تأثیر این رخدادها بر خود را تغییر دهید. کنترل پاسخ های عصبی می تواند در دراز مدت برای شما بهتر باشد.

زمان بندی:

اگر شما و همسرتان تمایل دارید هر شب که راجع به موضوعات خانوادگی صحبت می کنید، کار را به جرو بحث بکشانید – شاید خسته هستید، یا توجه تان به جای دیگر جلب شده، شاید هم عادت است – سعی کنید زمان صحبت کردن درباره موضوعات مهم را تغییر دهید تا کار به جروبحث نکشد.

دوری جستن:

اگر اتاق به هم ریخته فرزندتان شما را خشمگین می کند هر بار که از جلویش رد می شوید، در را ببندید. خودتان را مجبور به نگریستن به چیزی که خشمگین تان می کند، ننمایید. نگویید: «خب، بچه من باید اتاقش را تمیز کند طوری که من عصبانی نشوم! » نکته این نیست، بلکه این است که خود را آرام نگه دارید.

یافتن گزینه های دیگر:

اگر مسیر سرکار رفتن روزانه شما را عصبانی می کند برای خود طرحی دیگر بدهید – یاد بگیرید از مسیر دیگری بروید، مسیری که کمتر شلوغ و بیشتر دارای مناظری باشد – یا اگر ممکن است با اتوبوس یا وسائل دیگر بروید.

فراموش نکنید :

شما نمی توانید خشم را حذف کنید، واگر هم می توانستید کار خوبی نبود. به رغم همه سعی شما، رخدادهایی خواهد بود که شما را عصبانی خواهد کرد؛ و برخی اوقات خشم توجیه پذیر است.

با سپاس از : خبر نامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید