پزشكي, تكنولوژي, خبري

وبلاگ بیستک : ریتم تنفس روی مغز تاثیر دارد!

وبلاگ بیستک : ریتم تنفس روی مغز تاثیر دارد!

محققان دانشگاه نورث وسترن دریافتند که تنفس تنها دریافت اکسیژن از محیط نیست،بلکه این عمل حیاتی در حافظه، احساسات و رفتار انسان نیز موثر است.

 محققان برای اولین بار دریافتند که ریتم تنفس در فعالیتهای الکتریکی مغز تاثیر مستقیم دارد و در فرایند بازگردانی حافظه و گرفتن تصمیمات هیجانی نیز موثر است.در این مطالعه برای اولین بار مشخص شد که فعالیت مغزی انسان تابعی از شیوه دم و بازدم از طریق بینی یا دهان است.

پروفسور کریستانو زلانو، متخصص نورولوژی از دانشگاه نورث وسترن عنوان کرد: مهمترین یافته علمی این مطالعه، تفاوت فعالیت مغزی در ناحیه آمیگدال و هیپوکامپوس در هنگام دم و بازدم است.وی درادامه افزود: هنگامی که انسان نفس می کشد، اعصاب کورتکس بویایی نیز تحریک شده و به دنبال آن بخش آمیگدال و هیپوکامپ در سراسر سیستم لیمبیک فعال می شود.

نظریه تاثیر تنفس در فعالیت های مغزی برای اولین بار هنگام مطالعه شرایط هفت بیمارمبتلا به بیماری صرع که در صف جراحی قرار داشتند مشخص شد.جراحان مغز و اعصاب پس از نصب الکترود در قسمت های مختلف مغز بیماران قبل از جراحی دریافتند که فعالیت های مغزی هم زمان با تنفس نوسان می کند.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید