خبري

وبلاگ بیستک : سیامند رحمان قویترین شد، مرتضى مهرزاد بلندقدترین پارالمپین تاریخ!

نام دو ورزشکار معلول ایرانى در میان برترین هاى پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو قرار دارد. در آمارکلى که کمیته بین المللى پارالمپیک منتشر کرده، نام مرتضى مهرزاد و سیامند رحمان به چشم مى خورد.

در این گزارش به لحاظ شمارشى به این رویداد پرداخته است که از نظر مى گذرانید (۲۲۰):  رکورد جهانى ارتقا یافت و از حیث عملکرد ورزشکاران، برترین پارالمپیک تاریخ شد. در میان این رکوردها، رکورد سیامند رحمان که در دسته به اضافه ۱۰۷کیلوگرم وزنه بالاى ۳۰۰ کیلوگرم را مهار کرد، از همه مهم تر بود. وى نخستین وزنه بردار تاریخ پارالمپیک شد که وزنه۳۱۰ کیلوگرم را بالاى سر مى برد ۲/۴۶.متر ، بلندى قد مرتضى مهرزاد، عضو تیم والیبال نشسته ایران، است. مهرزاد بلندترین پارالمپین تاریخ لقب گرفته است. این

والیبالیست ۲۹ ساله نقشى کلیدى در قهرمانى تیم والیبال نشسته ایران داشت. این ششمین مدال طلاى پارالمپیکى والیبال نشسته ایران است. ایران چهار سال قبل درلندن به بوسنى و هرزگوین باخته بود.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید