خبري, خودرو, صنعت

وبلاگ بیستک :  سیبک فرمان خودرو!

این قطعه نوعی از اتصالات است که حرکات سیستم فرمان را به چر خهای جلو انتقال می دهد.

اگر سیبک فرمان دچار مشکل شود، در هنگام افتادن خودرو در دست اندازها صدای بسیار بدی به گوش خواهد رسید و این زمانی است که باید برای تعویض آنها به مکانیک مراجعه کنید. در خصوص قطعات خودرو ضرب المثل هر قدر پول بدهید همان قدر آش م یخورید کاملا صادق است و رانندگان نکته سنج باید این نکته را مد نظر داشته باشند که قطعه ارزان قیمت زودتر نیز به تعویض نیاز پیدا خواهد کرد. همچنین پیشنهاد میشود که سعی کنید از قطعات پیشنهادی و مورد تا یید سازنده استفاده کنید.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید