پزشكي, خبري

وبلاگ بیستک :  نخستین پانکراس مصنوعى به بازار می آید!

سازمان غذا و داروى آمریکا براى نخستین بار یک پانکراس مصنوعى را که براى نظارت و همچنین تزریق خودکارا نسولین به بیماران دیابتى طراحى شده، تائید کرد.

نظارت بر سطوح قند خون و تزریق انسولین براى حفظ آن در سطح ایمن، یک نگرانى دائمى براى مبتلایان به دیابت نوع یک است. پروژ ه هاى متعددى توانسته اند گا مهاى نویدبخشى در ارائه رو شهاى آسا نتر بردارند و اکنون قرار است این نوع سهولت از آزمایشگاه به جهان واقعى بیاید.سلو لهاى بتاى پانکراس در یک انسان سالم به ترشح انسولین می پردازند که سطوح قند خون را تنظیم  می کنند. اما در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک، این فرآیند در میان راه در هم شکسته و فرد باید پس ا ز نظارت با تست خون انگشت، قرص یا داروى تزریقى براى تنظیم قند خون مصرف کند.

تاکنون رو شهاى مختلفى براى تنظیم قند خون مورد بررسى قرار گرفته که ا ز آن میان یکى ا ز جالبترین رو شها، سیستم حلقه بسته است که فرآیند نظارت و ارائه انسولین به بدن را بطور خودکار انجام داده و بطور چشمگیرى روند درمان را براى بیماران تسهیل  می کند.

این پانکراس مصنوعى ا ز یک پمپ خارجى و یک حسگر در درون یک سوزن تشکیل شده که در زیر پوست قرار  می گیرد. این حسگر بطور مداوم بر سطوح قند خون نظارت کرده و در زمان نیاز، پمپ را تحریک به آزادسازى انسولین از طریق یک کاتتر می کند.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید