خبري, صنعت

وبلاگ بیستک : کمپرسور کولر خودرو!

متداو لترین مشکلی که در سیستم کولر خودرو پیش می آید بروز نشتی در مدار کولر است.

اگر پس از چک کردن نشتی و حصول اطمینان از عدم وجود نشتی در مدار همچنان کولر خودرو وظیفه خود را به درستی انجام ندهد آنگاه بهتر است به سراغ کمپرسور بروید.

بیشترانواع کمپرسورها دارای یک کلاچ هستند که در هنگام نیاز کمپرسور را درگیر کرده و در مواقع عدم نیاز کمپرسور را غیر فعال میک‌ند. اگر عمر این کلاچ به اتمام رسیده باشد آنگاه می تواند سبب از کار افتادن کمپرسور شود. همچنین بروز ایراد در قطعات داخلی کمپرسور نیز می تواند باعث شود که کمپرسور فشار کافی را تولید نکند و افت فشار نیز می تواند سبب کارنکردن سیستم کولر شود.

به هر حال اگر هر کدام از این مشکلات برای کمپرسور کولر خودرویتان پیش بیاید نیاز خواهید داشت تا آن را به یک تعمیرکار ماهر بسپارید.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید