فرم پرداخت مستقیمنام و نام خانوادگی:

شماره تلفن:

ایمیل:

مبلغ(ریال):

توضیحات:


کارت به کارت

کاربر گرامی، شما میتوانید پس از هماهنگی با بخش فروش، نسبت به پرداخت مبلغ دلخواه از طریق کارت به کارت با شماره حساب زیر اقدام فرمایید.

کارت ملت به نام بابک محمدی مفرد

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۸۴۵۴-۴۹۲۵