خبري, خودرو, صنعت

” Axle Shaft ” پلوس و علائم خرابی آن در وبلاگ بیستک!

” Axle Shaft ” پلوس و علائم خرابی آن؛ نیروی موتور از طریق تعدادی از واسط ها به چر خها منتقل می شود و باعث حرکت خودرو می شود.  پلوس یکی از قطعاتی است که در امتداد این ساز و کار، ایفای نقش می کند.

پیشرانه قادر است میزان معینی نیرو تولید کند اما این نیرو برای به حرکت درآوردن خودرو باید مسیری معین را طی کند تا به چر خ ها برسد و آ نها را به حرکت در بیاورد . نیروی تولید شده توسط پیشرانه میل گاردان به دیفرانسیل ها منتقل می شود.  پلوس که واژه انگلیسی آن ” Axle Shaft “ا ست، وظیفه دارد تا نیرویی که ا ز سوی دیفرانسیل های می آید را به چرخ منتقل کند و موجب حرکت چر خ ها شود.

به زبان ساده تر پلوس نقش اصلی در انتقال نیرو و چرخش تایرهای خودرو دارد.

عمده دلایل خرابی پلوس:

*عمده دلیل خرابی پلوس، پارگی گردگیر پلوس است.  گردگیر قطعه ای قیف مانند است که در انتهای پلوس قرار دارد و از ورود گرد و خاک و کثیفی به سر پلوس جلوگیری می کند.

*عدم استفاده صحیح از دنده.

*سفت نبودن پیچ های سر پلوس.

*ضربه زدن شدید خودرو هنگامی که زود کلاچ را آزاد می کنیم.

چگونه بفهمیم که پلوس خراب شده است؟

اگر هنگام چرخاندن فرمان تا انتها به یک سمت صدای ضربه  )تق تق(  شنیدید، پلو س چرخ همان سمت دچار خرابی شده و اگر هنگام چرخاندن فرمان تا انتهای به هر دو سمت، متوجه صدا شدید، یعنی هر دو پلوس دچار خرابی است.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید