ورزشي

مشارکت مدیر بیستک در گلریزان نجات جوان حکم قصاص به مناسبت سالروز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زور خانه ای!

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir00

مشارکت مدیر بیستک در گلریزان نجات جوان حکم قصاص به مناسبت سالروز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زور خانه ای!

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir01

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir01

مراسم در باشگاه شهدای بسیج زورخانه سپاه، ناحیه امام حسین (ع)  شهر کرج از استان البرز در شب بیست هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور مسئولین و مدیران این شهر از جمله : آقای حاج حمید کریمی رئیس مرکز نیکوکاری اصناف بازاریان و تولید کنندگان البرز و ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه استان البرز وهمچنین ورزشکاران پیشکسوت باستانی کار در روز فرهنگ ورزش زورخانه ای و پهلوانی برگزار شد.

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir02

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir02

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir03

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir03

در این مراسم از مشارکت و همیاری مدیریت فروشگاه اینترنتی بیستک مهندس بایک محمدی مفرد تقدیر گردید.

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir04

bistac manager In flowering heroism day-bistac-ir04

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید