اجتماعي

سخنرانی مدیر بیستک در کانون فرهنگی هنری و ادبی بمان!

Bistac manager's speech in center deman-bistac-ir00

سخنرانی مدیر بیستک در کانون فرهنگی هنری و ادبی بمان!

Bistac manager's speech in center deman-bistac-ir01

Bistac manager’s speech in center deman-bistac-ir01

معرفی :

نام انجمن بمان برگرفته از حروف اول، ( ب) بازنشستگان / ( م ) معلمان / ( ا ) ادبا / ( ن ) نخبگان می باشد.

این انجمن فعالیت خود را با بازنشستگان آموزش و پرورش در سال ۱۳۸۶ آغاز نمود و به مرور با هدف اینکه هیچکس نباید در منزل منتظر مرگ بماند و باید از منزل خارج و برنامه جدیدی برای آینده خود و اطرافیان داشته باشد،دامنه عملکرد خود را گسترش بخشید . سال ۱۳۸۷ در منطقه ۲۲ – فرهنگسرای تهران به ثبت شهرداری رسید و از این تاریخ فعالیت انجمن با زیر شاخه های ذیل رسمیت پیدا نمود.

 • انجمن فرهنگی ، ادبی و هنری بمان

 • انجمن خیرین خیراندیش بمان

 • انجمن گردشگری بمان

 • انجمن کوهسار زارع بمان

بدین خاطر با جلب نظر مساعد شهردار وقت منطقه ۲۲ ، مکانی با سه سالن بزرگ، یک دفتر کار و یک اطاق جهت فروش کتاب تحت عنوان  “واحد فرهنگی بمان”  در اختیار کانون قرار گرفت.

کانون بمان با بهره گیری از امکانات و فضای مناسب در اختیار قرار داده شده در صدد جلب هم افزائی و همکاری دیگر گروه های مردمی بر آمد که اسامی برخی از آنها در زیر آمده است:

 • انجمن NA معتادان گمنام

 • انجمن AA الکلی های گمنام

 • انجمن OA پرخورهای گمنام

 • انجمن DA افسرده های گمنام

 • انجمن NIA نیکوتینی های گمنام

 • انجمن CODA وابسته های گمنام

 • انجمن الانان خانواده‌های الکلی

 • انجمن نارانان خانواده‌های معتادین

 • انجمن الاتین فرزندان خانواده‌های آسیب دیده

Bistac manager's speech in center deman-bistac-ir02

Bistac manager’s speech in center deman-bistac-ir02

مدیر و موسس :

جناب آقای آرش زهتابیان با موفقیت گذراندن کلاسهای تحلیل رفتار متقابل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در امر مددیاری و مشاور اعتیاد و خانواده اعتیاد با کمک و همدلی  سرکار خانم دکتر یعثوبی مشغول خدمات رسانی و  دغدغه رسالت اجتماعی خویش می باشند.

Bistac manager's speech in center deman-bistac-ir03

Bistac manager’s speech in center deman-bistac-ir03

میهمان ویژه :

در آخرین روزهای بهاری سال ۱۴۰۱ هجری شمسی مهندس بابک محمدی مفرد، مدیر فروشگاه اینترنتی بیستک در جلسه ماهیانه کانون فرهنگی هنری و ادبی بمان میهمان ویژه این مراسم بود و نکاتی را برای اعضا که عموما از قشر محترم بازنشسته بودند در باب توانمندی فردی و ایجاد کسب و کارهای خانگی اینترنتی بیان نمودند که با استقبال بینظیر حضار مواجه گردید!

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید