اجتماعي

حضور مدیر بیستک در کمپین مهر و مهربانی ( هابش ) – تهران / شهرک آزادی / پارک مریم

Bistac-Mehrbani campaign - Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir00

حضور مدیر بیستک در کمپین مهر و مهربانی ( هابش ) – تهران / شهرک آزادی / پارک مریم

Bistac-Mehrbani campaign - Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir01

Bistac-Mehrbani campaign – Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir01

کمپین مهر و مهربانی ( هابش )، با همکاری گروهی از افراد با مهر در زمینه های روانشناسی و مشاوره ، موسیقی و کتاب و کتابخوانی در هر مکان و زمان که مخاطبین مشتاق حضور داشته باشند ، برنامه ای مفید و آموزنده برگزار می کند.

Bistac-Mehrbani campaign - Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir02

Bistac-Mehrbani campaign – Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir02

مهندس بابک محمدی مفرد مدیر فروشگاه اینترنتی بیستک ضمن مشارکت در برنامه مردم نهاد کتابخوانی کمپین مهر و مهربانی ( هابش ) به تشریح چگونگی راه اندازی کسب و کار های خانگی اینترنتی مبتنی بر تجربیات خویش در پارک مریم واقع در جاده قدیم کرج سه راه شیشه مینا شهرک آزادی تهران  پرداخت.

Bistac-Mehrbani campaign - Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir03

Bistac-Mehrbani campaign – Tehran-Shahran-Maryam Park-bistac-ir03

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید