خبري

دهمین کشف ومعرفی استعدادهای بیستکی – کسب مدال نقره – مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری هاى لهستان ۲۰۱۷ : مهندس فرهاد بزمی

competitions-poland-2017-bistac-ir

دهمین کشف ومعرفی استعدادهای بیستکی – کسب مدال نقره – مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری هاى لهستان ۲۰۱۷ : مهندس فرهاد بزمی

طرح اختراعى با عنوان » ارتقاء هواپیما با تکنولوژى نانو سوخت « که توسط دانشستان دانشگاه  ساوه در یازدهمین دوره برگزارى نمایشگاه و مسابقات بین المللی تخصصی اختراعات و نوآوری هاى کشور لهستان ا رائه شد، مدال نقره را کسب کرد.

نمایشگاه و مسابقات بین ا لمللی تخصصی اختراعات  و نوآوری در تاریخ ۹ تا ۱۱ ا کتبر ۲۰۱۷  برابر با حضور بیش از ۴۰۰ طرح اختراعى از ۲۹ کشور جهان و فعالان در عرصه پژوهش، فناورى کشور لهستان برگزار شد. درا ین دوره ا ز مسابقات، فرشید بزمى مشاور رئیس دانشگاه غیر انتفاعى دانشستان ساوه داراى دکترى مهندسى هوافضا گرایش پیشرانش و نگین لقمانى استاد مدعو رشته مهندسى کامپیوتر گرایش سیستم هاى نرم افزارى، با ارائه طرح اختراعى مرتبط با صنعت با عنوان  » ارتقاء هواپیما با تکنولوژى نانو سوخت  «موفق به کسب مدال نقره جشنواره  و تاییدیه ا زا ین جشنواره و همچنین کسب تندیس شیمى از ششمین مسابقات بین المللى تحقیقاتى شیمى شدند .این جشنواره بین المللی ا ختراعات، زیر نظر ،(IFIA)  فدراسیون بین ا لمللی مخترعین سازمان ،(AEI)  اتحادیه مخترعین اروپا دفتر ،(IWIS)  مخترعین کشور لهستان ثبت اختراعات کشور لهستان و دانشگاه پلی تکنیک ورشو مى باشد و تاکنون  ۱۰ سال است که به طور متوالى برگزار مى شود.

مشاور رئیس دانشگاه غیر انتفاعى دانشستان ساوه درباره طرح ا ختراعى خود با عنوان » ارتقاء هواپیما با تکنولوژى نانو «  گفت : ارتقا استراتژیک براى سوخت هواپیما زمانى است که بتواند در ارتفاع بالاتر پرواز کند. فرشید بزمى با بیان اینکه زمانى که هواپیما در ارتفاعات بالاتر پرواز مى کند با مقاومت هواى کمترى ( چگالى کمتر ) مواجه مى شود، اضافه کرد:  پرواز کردن هواپیما در ارتفاعات بالاتر باعث مى شود که موتورها به مصرف سوخت کمترى براى حرکت به جلونیاز داشته باشند وا ین موضوع براى شرکت هاى هواپیمایى بسیار حائز اهمیت وا قتصادى ا ست.

با سپاس از : روزنامه هدف و اقتصاد – شماره۳۸۵۱- اا آبان – ۱۳۹۶

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید