خبري, خودرو, صنعت

تعریف سوپاپها در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

تعریف سوپاپها در اتومکانیک به زبان ساده؛ سوپاپها قطعاتی هستند که از آنها برای باز و بستن دریچه های مجرای ورودی (مخلوط سوختنی) و خروج دود در موتور استفاده می شود. سوپاپی که مجرای ورودی سوخت را باز و یا می بندد سوپاپ هوا و سوپاپی که مجرای دود را می بندد سوپاپ دود می نامند. به طور کلی هر سیلندر دارای حداقل یک سوپاپ هوا و یک سوپاپ دود می باشد.

با سپاس از : khodroha

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید