خبري, خودرو, صنعت, هوانوردي

معایب استفاده از شاتون تعمیری – وبلاگ بیستک!

repair shaft-bistac-ir

معایب استفاده از شاتون تعمیری:

سر­بزرگ شاتون:

سوراخ بزرگ ­تر شاتون که بر روی میل­ لنگ بسته می­شود.
سر­کوچک شاتون:

سوراخ کوچک ­تر شاتون که با قرار گرفتن گژن­پین در آن، شاتون به پیستون متصل می­شود.
فاصله مرکز سربزرگ تا مرکز سرکوچک:
بعد از تعمیرشاتون این مشخصه تغییر خواهد کرد و باعث کاهش نسبت تراکم، کاهش شتاب، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلودگی می­ گردد. این مشخصه در اکثر شاتون­ ها منجمله شاتون­ های پژو به­ عنوان اندازه قانونی و حیاتی تعیین شده است.
اندازه قطرهای سربزرگ و سرکوچک:
در شاتون ­های تعمیر شده قطعاً اندازه قطر­های محل یاتاقان و محل گژن­پین استاندارد نبوده و این مغایرت باعث ایجاد صدای غیرعادی در موتور و همچنین باعث آسیب­ دیدن قطعات دیگر می­ گردد.
زبری سطوح قطرهای سر­بزرگ و سر­کوچک:
عدم رعایت حداکثر زبری مجاز (صافی سطح) در شاتون های تعمیری باعث کاهش عمر موتور و خرابی گژن­پین و یاتاقان­ ها می­ گردد.
توازی محور دو سوراخ سر­بزرگ و سر­کوچک:
عدم رعایت این مشخصه مهم سبب فشردگی پیستون به بدنه سیلندر شده(کارکرد مایل پیستون) و درنتیجه باعث مختل شدن حرکت رینگ ­ها و عدم آب بندی کامل و نهایتاً باعث خرابی پیستون و روغن­ سوزی موتور خواهد شد.
وزن شاتون:
تفاوت وزنی بیش از ۵ گرم در شاتون­ های یک موتور مجاز نبوده و تفاوت وزن شاتون تعمیرشده با بقیه شاتون­ ها قطعاً بسیار بیشتر از مقدار مجاز می­ باشد که این موضوع باعث ایجاد لرزش در موتور خواهد شد.

با سپاس از : razmyaran

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید