خبري, خودرو, صنايع نظامي, صنعت

معایب شاتون ها – وبلاگ بیستک!

Fault shatun-bistac-ir

معایب شاتون ها؛ معمولا به ندرت اتفاق می افتد که شاتون احتیاج به تعویض پیدا کند مگر اینکه صدمه شدیدی در اثر تصادف به شاتون وارد شود و یا در اثر کار مداوم موتور شاتون  کج شده و یا تاب بر می دارد و برای اطمینان هنگام جمع کردن  موتور باید شاتون نو یا کار کرده را قبل از بستن روی موتور از نظر خمیدگی (تاب داشتن) پیچیدگی امتحان و آزمایش نمود و به خاطر این که اگر شاتون خم شده باشد محور گژنپین با محور لنگ میل لنگ موازی نبوده و باعث اعمال نیروی جانبی  نامناسب  به میل لنگ و یاتاقانهای متحرک و همچنین به گژن پین می شود.

با سپاس از : mechanical9

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید