اجتماعي

بررسی ریشه رفتارهای پرخطر دانش آموزان در وبلاگ بیستک!

بررسی ریشه رفتارهای پرخطر دانش آموزان در وبلاگ بیستک!

بررسی ریشه رفتارهای پرخطر دانش آموزان؛ یک استاد دانشگاه با بیان اینکه یأس خانواده ها به کودکان نیز در حال سرایت است، گفت:  باید با پرس و جو از خانواده دانش آموزان، اطلاعات کافی برای شناسایی و حل رفتارهای پرخطر به دست آید.

خسرو باقری در گفتگو با وبلاگ بیستک، درباره سهم آموزش و پرورش در رفتارهای پرخطر از جمله خودکشی نوجوانان گفت:  وزارت آموزش و پرورش در این زمینه نه متهم است نه مبرا بلکه سهمی در روی دادن این آسیب اجتماعی دارد.

وی درباره چگونگی پیشگیری از این رفتارها بیان کرد : اولین کار ، مطالعه درباره رفتار نوجوانانی که دست به این اقدام زده اند و پرس وجو از خانواده دانش آموزان، اطلاعات کافی برای شناسایی و حل این پدیده به دست بیاید . این کار اولین وظیفه این نهاد است که ا ز دانشگاه ها، جامعه شناسان و آسیب شناسان کمک بگیرد.  خانواده های این نوجوانان باید در کانون توجه باشند.  صحبت کردن و بررسی سوابق آنان به ما اطلاعات مفیدی می دهد. باید بررسی کرد که چرا ناامیدی به کودکان و نوجوانان نیز سرایت کرده است. برخی دانش آموزان به نوعی به یک پوچ گرایی رسیده اند.  بعضی خانواده ها کودکان خود را ا ز دوران ابتدایی برای کنکور آماده می کنند و به بچه ها فشار وارد می کنند این خانواده ها کانون استرس هستند، چرا بایدا ز ابتدایی فرزندان مان را درگیر کنکور کنیم این نیز نیاز به تحلیل دارد.  چرا خانواده ها به گزینه های دیگر فکر نمی کنند؟ به طور کلی یأس خانواده ها به بچه ها نیز در حال سرایت است.  امروز دانش آموز دوره ابتدایی از خود میپرسد،« درس بخوانم که چه شود؟ » این یک هشدار بزرگ است.  به دلیل وجود فضای بین فردی، کودکان از هم می آموزند و کارهای همدیگر را تکرار می کنند، گاهی دلیل رفتارهای پرخطر نوجوانان ا ین ا ست که می خواهند در خاطره ها باقی بمانند. مسائل ا جتماعی را نباید ا نکار کنیم ولی نشان دادن صحنه های دلخراش و پرخشونت ضرورتی ندارد.  نشان دادن این مسائل باید به صورت یک حساسیت به کار گرفته شود.  باید مطالعات ادامه یابد تا مسایل شناسایی شود.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید