تئاتر

حضور مدیر بیستک در افتتاحیه نمایش آثار هنرمند نقاش سجاد زارع وند پور در نگارخانه نقش جهان نیاوران تهران!

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir00

حضور مدیر بیستک در افتتاحیه نمایش آثار هنرمند نقاش سجاد زارع وند پور در نگارخانه نقش جهان نیاوران تهران!

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran!-bistac-ir01

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran!-bistac-ir01

مجموعه آثار هنرمند نقاش، سجاد زارع وند پور تحت عنوان ( من سلبرتی نیستم ) در نمایشگاه گروهی گل کاغذی ۲ واقع در نگارخانه نقش جهان نیاوران تهران برگزار گردید.

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir02

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir02

مدیر فروشگاه اینترنتی بیستک در راستای ارج نهادن به امور هنری مردم نهاد با هماهنگی مؤسسه فرهنگی هنری آموزشی و انتشاراتی آشتی اقدام به بازدید آثار این هنرمند نمود.

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir03

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir03

مهندس بابک محمدی مفرد ضمن بازدید از آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه گروهی از سایر هنرمندان نیز تقدیر بعمل آوردند.

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir04

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir04

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir05

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir05

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir00

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir00

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir07

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه آثارحاظر هنرمند نقاش، سجاد زارع وند پور ( من سلبرتی نیستم ) در نمایشگاه گروهی گل کاغذی ۲ :

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir08

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir08

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir09

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir09

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir10

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir10

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir11

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir11

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir12

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir12

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir13

Inauguration of Naghsh Jahan Niavaran Gallery in Tehran-bistac-ir13

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید