پزشكي

چگونگی عملکرد  رگ یاب های مادون قرمز در وبلاگ بیستک!

Infrared Detector Performance-bistac-ir01

چگونگی عملکرد  رگ یاب های مادون قرمز در وبلاگ بیستک!

Infrared Detector Performance-bistac-ir00

Infrared Detector Performance-bistac-ir00

رگ یاب ها ازLED  هایی با طول موج نزدیک به مادون قرمز استفاده می کنند. رگ ها به عنوان نوارهای تیره ظاهر می شوند زیرا آنها طیف نور را بیشتر از بافت اطراف جذب می کنند. مادون قرمز توسط هموگلوبین موجود در خون جذب می شود و عروق سطحی را متمایز می کند. این حتی در بیماران دارای پوست تیره نیز عمل می کند و به طور معمول کاربر باید روش را در مکانی تاریک انجام دهد.

Infrared Detector Performance-bistac-ir02

Infrared Detector Performance-bistac-ir02

اکثر افراد دارای رگهای بسیار واضح هستند به طوری که پزشکان می توانند عمل نمونه گیری را سریع و دقیق را انجام دهند. اما پیدا کردن رگ مناسب همیشه کار ساده ای نیست. وریدها در کودکان به دلیل بافت چربی زیرپوستی ، همیشه قابل مشاهده نیستند.

Infrared Detector Performance-bistac-ir04

Infrared Detector Performance-bistac-ir04

همچنین یافتن رگ مناسب در افراد مسن ، در افراد دارای پوست تیره یا در بیماران چاق دشوار است. در این موارد ، رگ یاب با استفاده از مادون قرمز برای بیماران و متخصصان مفید است.

Infrared Detector Performance-bistac-ir03

Infrared Detector Performance-bistac-ir03

با سپاس از : ztstechnology

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید