اجتماعي, تاريخي, خبري, ديني, سياسي

ثبت ملی ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد – وبلاگ بیستک!

National Register of Mehrabad Airport Terminal-bistac-ir

ثبت ملی ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد؛ دو لوح ثبت ملی «محل وروداما مخمینی در دوازه بهمن »۵۷ و لوح ثبت میراث ناملموس سرود «خمینی ای امام » درمراسم سالروز ورود امام خمینی)ره( در ترمینال شماره یک فرودگاه مهرآباد، رونمایی شدند.  در این مراسم رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: سازمان میراث فرهنگی به عنوان بخشی از دولت که ثمره انقلاب اسلامی است، لازم می داند که میراث فرهنگی را حفظ و صیانت کند و این را به عنوان بخشی از انقلاب به آینده بدهد. زهرا احمد ی پور تاکید کرد: رسالت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر حفظ آثار انقلاب است و ما موظفیم پیام انقلاب را منتشر کنیم.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید