در حال نمایش 21 نتیجه

سرویس ملحفه دو تکه یک نفره السا و آنا – مدل ROT ۱۱۰

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

جنس : میکروفایبر

رنگ ثابت و عدم تغییر با شستشو

یک عدد روتشکی + یک عدد روبالشی

ابعاد روبالشی : 60x40x1  سانتی‌ متر

ابعاد روتشکی : 200x90x25  سانتی متر

سرویس ملحفه دو تکه یک نفره بچه رئیس – مدل ROT 111

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

جنس : میکروفایبر

رنگ ثابت و عدم تغییر با شستشو

یک عدد روتشکی + یک عدد روبالشی

ابعاد روبالشی : 60x40x1  سانتی‌ متر

ابعاد روتشکی : 200x90x25  سانتی متر

سرویس ملحفه دو تکه یک نفره دختر کفشدوزکی – مدل ROT 104

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

جنس : میکروفایبر

رنگ ثابت و عدم تغییر با شستشو

یک عدد روتشکی + یک عدد روبالشی

ابعاد روبالشی : 60x40x1  سانتی‌ متر

ابعاد روتشکی : 200x90x25  سانتی متر

سرویس ملحفه دو تکه یک نفره مک کویین – مدل ROT 105

۳۲۵,۰۰۰ تومان

تک نفره

جنس : میکروفایبر

رنگ ثابت و عدم تغییر با شستشو

یک عدد روتشکی + یک عدد روبالشی

ابعاد روبالشی : 60x40x1  سانتی‌ متر

ابعاد روتشکی : 200x90x25  سانتی متر

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : اسب تک شاخ – ۱

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : اسب تک شاخ -۲

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : اسب تک شاخ -۳

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

On the pillow single-horn-horse _Velvet-bistac-ir06

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ اروپایی – ۲۱۷

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ استوائی – ۲۱۲

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ پائیز – ۲۱۵

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ جنگل – ۲۱۶

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ خورشید

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ سبز – ۲۱۴

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ وکتور – ۲۱۳

۶۵,۰۰۰ تومان

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : کارتونی ۲۱۰

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : کاکتوس – ۲۰۱

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

On the pillow Cactus rob201 design_Velvet-bistac-ir01

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : کاکتوس – ۲۰۲

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

On the pillow Cactus rob202 design_Velvet-bistac-ir01

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : کاکتوس – ۲۰۳

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

On the pillow Cactus rob203 design_Velvet-bistac-ir01

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : کاکتوس – ۲۰۴

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

On the pillow Cactus rob204 design_Velvet-bistac-ir01

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : گیاهان سبز – ۲۱۱

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر

 

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : هزار خورشید ۲۰۹

قیمت اصلی ۷۳,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶۵,۰۰۰ تومان است.

فرم : مستطيل

جنس : مخمل غواصي / تترون

قابليت شستشو : دارد

ابعاد : 73x45x1 سانتي متر