نمایش دادن همه 4 نتیجه

دستمال سر و گردن تونلی – مدل Das 38 :

۴۵,۰۰۰ تومان

قابل شستشو

ابعاد : 50x25x2 سانتی‌ متر

گروه سنی نوجوان و بزرگسال

کشسانی در جهات عمودی و افقی

رنگ ثابت وعدم تغییر با شست و شو

الیاف میکروفیبر , پلی‌استر ضد حساسیت و بو

Tunnel head&neck handkerchief - Model42-bistac-ir01

Tunnel head&neck handkerchief - Model42-bistac-ir01

دستمال سر و گردن تونلی – مدل Das 40 :

۴۵,۰۰۰ تومان

قابل شستشو

ابعاد : 50x25x2 سانتی‌ متر

گروه سنی نوجوان و بزرگسال

کشسانی در جهات عمودی و افقی

رنگ ثابت وعدم تغییر با شست و شو

الیاف میکروفیبر , پلی‌استر ضد حساسیت و بو

Tunnel head&neck handkerchief - Model40-bistac-ir01

Tunnel head&neck handkerchief - Model40-bistac-ir01

دستمال سر و گردن تونلی – مدل Das 42 :

۴۵,۰۰۰ تومان

قابل شستشو

ابعاد : 50x25x2 سانتی‌ متر

گروه سنی نوجوان و بزرگسال

کشسانی در جهات عمودی و افقی

رنگ ثابت وعدم تغییر با شست و شو

الیاف میکروفیبر , پلی‌استر ضد حساسیت و بو

Tunnel head&neck handkerchief - Model42-bistac-ir02

Tunnel head&neck handkerchief - Model42-bistac-ir02

دستمال سر و گردن تونلی – مدل Das 64 :

۴۵,۰۰۰ تومان

قابل شستشو

ابعاد : 50x25x2 سانتی‌ متر

گروه سنی نوجوان و بزرگسال

کشسانی در جهات عمودی و افقی

رنگ ثابت وعدم تغییر با شست و شو

الیاف میکروفیبر , پلی‌ استر ضد حساسیت و بو

Tunnel head&neck handkerchief - Model64-bistac-ir00

Tunnel head&neck handkerchief - Model64-bistac-ir00