در حال نمایش 4 نتیجه

دبه روغن و ماست لعابی ۲ لیتری (روسیه)

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

Oil tank Glazed 2 liters (Russia)-bistac-ir02

 

دبه روغن لعابی ۲.۵ لیتری (روسیه)

تماس بگیرید

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

 

دبه روغن لعابی ۳ لیتری (روسیه)

تماس بگیرید
Oil tank Glazed 3 liters (Russia)-bistac-ir04

Oil tank Glazed 3 liters (Russia)-bistac-ir04

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

Oil tank Glazed 3 liters (Russia)-bistac-ir01

Oil tank Glazed 3 liters (Russia)-bistac-ir01

 

 

دبه روغن و ماست لعابی ۳.۵ لیتری (روسیه) حجم داخلی ۴ کیلوئی

تماس بگیرید

قابل استفاده بر روی شعله مستقیم

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

Oil tank Glazed 3.5 liters (Russia)-bistac-ir02

Oil tank Glazed 3.5 liters (Russia)-bistac-ir02