تكنولوژي, خبري, خودرو, صنعت

صدای خودرو( گژنپین ) – وبلاگ بیستک!

صدای گژنپین شبیه صدای سوپاپ و تاپیت است اما طنین خشک و دوگانه ای دارد . این صدا در دور آرام وقتی جرقه آوانس است ، واضح تر شنیده می شود . علل آن عبارتند از: فرسوگی یا لقی گژنپین ، سا ییدگی بوش گژنپین یا کمبود روغن .

در بعضی از موتورها وقتی سرعت خودرو به ۴۸ یکلومتر در ساعت می رسد ، این صدا بهتر شنیده می شود . در بعضی موتورها می توان با روشن گذاشتن موتور در دور آرام و آوانس کردن جرقه ، مشکل را به خوبی بررسی کرد . در این حالت باید وایرها را یکی یکی قطع کنید . وقتی شمع سیلندری که گژنپین آن صدا می کند ، قطع شود ، صدا کاهش می یابد.

با سپاس از: خبر نامه زامیاد

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید