خبري, هنري

حضور مدیر بیستک در افتتاحیه نمایشگاه انفرادی دکتر فهیمه سلیم پور – گالری ابتدا – مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir00

حضور مدیر بیستک در افتتاحیه نمایشگاه انفرادی دکتر فهیمه سلیم پور – گالری ابتدا – مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir01

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir01

مدیر فروشگاه اینترنتی بیستک در راستای ارج نهادن به امور هنری مردم نهاد با هماهنگی مؤسسه فرهنگی هنری آموزشی و انتشاراتی آشتی اقدام به بازدید آثار این هنرمند نمود.

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir02

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir02

نمایشگاه انفرادی دکتر فهیمه سلیم پور – گالری ابتدا – مرداد ۱۴۰۱ خورشیدی به مدیریت گروه هنری ژامک برگزار گردید.

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir03

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir03

دکتر فهیمه سلیم پور

 دکترا علوم گیاهی

۱۱ سال سایقه فعالیت هنری

شرکت در سه نمایشگاه گروهی داخلی و یک نمایشگاهخ گروهی خارجی در کشور ترکیه

اخذ گواهینامه رشته نقاشی در سه سطح ( مقدماتی / پیشرفته / رنگ و روغن ) از سازمان فنی و حرفه ای کشور

کسب رتبه اول جشنواره هنر و ادبیات دینی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – ۱۴۰۰

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir04

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir04

 

طبیعت بهشت روی زمین است

گاهی همه آنچه روح انسان به آن نیاز دارد را باید در طبیعت جسنجو کنیم.

طبیعت انسان را به اندیشه در سرشت طبیعت وامیدارد و از خلاقیت خالق متحیر و شگفت زده می شود

انسان در طبیعت شاهد دل انگیزترین و با شکوه ترین زیبائیهاست که با سرشت او همگون می باشد.

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir05

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir05

” نمونه آثار هنرمند “

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir06

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir06

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir07

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir07

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir08

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir08

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir09

Solo exhibition of Dr. Fahime Salimpour-bistac-ir09

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید