خودرو

وظیفه استرات بار ( Strut Bar )در خودرو – وبلاگ بیستک!

وظیفه استرات بار ( Strut Bar ) در خودرو ؛ برخی از ویژگی های خودرو ذاتی و بستگی به کیفیت ساخت آن دارد اما برخی از این ویژگی ها را می توان به وسیله تجهیزاتی بهبود بخشید. استرات بار، یکی از قطعاتی است که برای بهبود هندلینگ و کاهش تنش های بدنه ساخته شده است.

 چر خهای خودرو دارای اتصالاتی افقی با یکدیگر و همچنین متصل به بدنه خودرو هستند.  اتصالات چر خها با بدنه به صورت قائم بوده و به اتاقک کمک فنرها در خودروها منتهی می شود.  زاویه اتاقک کمک فنرها بر اثر مرور زمان و مخصوصا هنگامی که خودرو در حال پیچیدن است، و هر یک از چر خها مسیری جدا را طی می کنند، ممکن است تغییر کند. همین امر پس از مدتی باعث گیج شدن و حتی هرز شدن فرمان می شود. استرات بار ( Strut Bar ) که در ایران اصطلاحا و البته به اشتباه به آن “استرس بار” هم گفته می شود ساخته شده است تا این آسیب ها را کنترل کند. خودرو به هنگام پیچیدن تنش های بسیار زیادی را حس می کند و یکی از بیشترین نقاطی که دارای این تنش است، اتاقک کمک ها است.  استرات بار یک میله است که در داخل کاپوت به صورت عرضی بر روی اتاقک های کمک ها نصب می شود و در کاهش این تنش ها و بهبود هندلینگ خودرو تا حد بسیاری تاثیر گذار است.

در خودروها، مخصوصا آ نهایی که دارای سیستم تعلیق جلو مک فرسون هستند، هنگام پیچیدن فشار بسیار زیادی به بالای اتاقک کمک ها وارد می شود. استرات بار تا حد بسیار زیادی این تنش ها و فشار ها را کنترل می کند و موجب می شود تا در بلند مدت زاویه این اتاقک ها تغییر نکرده یا به میزان بسیار کم تغییر کند.  استرات بار یک اتصال عرضی است که به دو سر برجک اتاقک های کمک فنرها متصل می شود . برخی از آ نها دارای اتصالات دو نقطه ای یا چند نقطه ای هستند که عملکرد موثرتری دارند.  همچنین این قطعه هندلینگ خودرو را به میزان بسیار زیادی بهبود می بخشد و البته تا حدی باعث سفت شدن فرمان می شود.  برخی از شرکت ها بر روی برخی از مد ل ها به صورت کارخانه ای استرات بار نصب می کنند اما نکته اینجا است که بسیاری از خودروها معمولا تحت فشار زیادی نیستند که نیاز به استرات بار داشته باشند. اما از طرف دیگر استهلاک و خرابی خودرو شما برای خودروسازان به معنای کسب هزینه تعمیر و کسب درآمد از این طریق است، پس شاید آ نها ترجیح می دهند که شما برای تعمیر اتاقک کمک فنرها هزینه کنید!

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید