تكنولوژي, خبري, خودرو, صنعت

صدای خودرو( سوپاپ و تایپیت ) – وبلاگ بیستک!

صدای تلق تلق منظمی است که در دوره های پایین موتور شنیده می شود و ممکن است در دوره های بالاتر به گوش نرسد . علت این صدا معمولا خلاصی اضافی سوپاپ یا خرابی تایپیپ روغنی یا اتوماتیک است .

برای بررسی ، فیلری را بین ساق سوپاپ و انگشتی فرو ببرید ، اگر با این کار ، صدا کاهش یافت ، علت  خلاصی بیش از اندازه بوده است بنابراین باید خلاصی را تنظیم کنید .اگر با این کار صدا تغییری نکرد ، علت آن ساییدگی سطح تاپیپ یا ناصافی بادامک است .

علل دیگر ایجاد این صدا عبارتند از : لق بودن تاپیپ ها و ضعیف بودن فنرسوپاپ ، گاهی پس از روشن شدن موتور ، یا بعد از گرم شدن آن ، صدای تاپیپ قطع می شود . برای جلوگیری از ایجاد این صدا تاپیپ های معیوب را عوض کنید .

با سپاس از: خبر نامه زامیاد

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید