خبري, خودرو, صنعت

دلیل کلفتی سوپاپ دود و کوچک بودن نعلبکی آن در اتومکانیک به زبان ساده – وبلاگ بیستک!

دلیل کلفتی سوپاپ دود و کوچک بودن نعلبکی آن؛ دلیل کلفتی سوپاپ دود به  خاطر این  است که سوپاپ دود در معرض حرارت زیادی بوده؛ پس باید از جنس سخت تری باشد و دامنه گوشت آن نیز کلفت تر انتخاب گردد تا در اثر حرارت زیاد دود نسوزد. از این لحاظ باید کاملا مقاوم و با استقامت ساخته شود در ضمن کوچک بودن نعلبکی آن به خاطر این است که زمانی که سوپاپ دود باز می شود  گاز دارای فشار  بوده و در ضمن عمل خود پیستون نیز کمک به خروج دود می کند و نیازی به بزرگ بودن مجرای خروج دود نمی باشد.

با سپاس از : khodroha

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید