خبري, خودرو, صنعت

علت به هم خوردن تنظیم فرمان  در وبلاگ بیستک!

علت به هم خوردن تنظیم فرمان؛ تنظیم نبودن فرمان خودرو یکی از ساد ه ترین را ه های تشخیص ایراد در زاویه چر خها و نیاز خودرو به تنظیم آ نها است، اما دلیل به هم خوردن تنظیم فرمان چیست؟

 خودروها بر اثر استفاده  دچار آسیب و ایراد در جلوبندی خود  می شوند که یکی از اصلی ترین این ایرا دها به هم خوردن زاویه چر خ ها است. یکی از راه های ساده تشخیص دادن این امر به هم خوردن زاویه فرمان خودرو است. اگر با خودرو خود در مسیری مستقیم حرکت می کنید اما فرمان )غربیلک( خودرو به صورت متقارن در وسط قرار ندارد، این   یکی از علائم به هم خوردن زاویه چر خ ها و میزان فرمان است. اگر فرمان شما هنگام حرکت در مسیر مستقیم در وسط قرار ندارد به چندین علت است که یکی از آ نها به هم خوردن زاویه چرخ ها است. این موارد شامل گزینه های احتمالی زیر است:

* به هم خوردن زاویه چر خها و میزان فرمان

 * برخورد با لبه جدول

 * تصادف شدید

 * درست نبودن نسبت فرمان یا تنظیم نادرست

 *رفتن بر روی دست انداز یا چاله با سرعت زیاد

میزان فرمان و تنظیم کردن زاویه فرمان )غربیلک ( یکی از کا رهای تخصصی در تعمیرات خودرو است، لذا باید آن را به شخصی مطمئن با دقت بسپارید. اما پیش از این که به تنظیم غربیلک فرمان بپردازید، باید سعی کنید تا علت آن را بیابید. در برخی خودروها سیستم ها یی مانند بوق و کیسه های هوا ارتباط  مستقیمی با میزان فرمان دارند.

معمولا سالی یک بار باید برای میزان فرمان به تعمیرگا ه های مجاز مراجعه کنید.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید