لوازم خانگي

تعویض یاتاقان کولر آبی در وبلاگ بیستک!

تعویض یاتاقان کولر آبی در وبلاگ بیستک!

تعویض یاتاقان کولر آبی؛ ما در وبلاگ بیستک روش تعویض یاتاقان کولر آبی را برای شما شرح می دهیم:

در ابتدا فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید. سپس به وسیله ی آچار بکس مناسب پیچ های نگه دارنده ی یاتاقان معیوب را نگه دارید و به وسیله ی آچار تخت مهره های پیچ را باز کنید. پس از باز شدن پیچ و مهره ها، پروانه و محور آن را کمی به سمت بالا حرکت دهید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آمدن از محور آزاد شود، سپس یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و آن را از محور پروانه بیرون بیاورید. پس از بیرون آوردن یاتاقان معیوب، یک عدد یاتاقان سالم و مناسب را در محل یاتاقان معیوب نصب کنید.پس از تعویض یاتاقان کولر آبی، یاتاقان سالم را به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در مقابل رطوبت، روغن کاری کنید.

دقت داشته باشید که استفاده از یاتاقان هایی با اجزای پلاستیکی صحیح نیست.

عیب : صدای کولر در حال کار زیاد است.

علت : یاتاقان ها گشاد شده اند.

رفع عیب : در پوش های دو طرف فن را باز نموده و محور را بصورت شعاعی ( عمودی ) حرکت دهید اگر محور حرکت عمودی داشت نیاز است که بوش ها را تعویض نمایید. البته در بعضی موارد یاتاقان ها ( بوشن ها ) سالم هستند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.

با سپاس از : Khedmatazma

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید