ویژه
بستن

بالشت الیاف قو – Swans Pillow

تماس بگیرید

 پارچه ساتن پنبه مغزی دوزی زیپ دار

 الیاف هالو درجه ۱ سیلیکونی ( الیاف قو)

اسپانباند 

سایز : ۴۵*۶۵ سانتیمتر

درجه کیفیتی : ++A

ویژه
بستن

بالشت پنبه دوزی معمولی-Normal embroidered cotton padded

تماس بگیرید

  پارچه فلامنت پنبه دوزی شده

 الیاف هالو سوپر 

سایز : ۵۰*۷۰ سانتیمتر

درجه کیفیتی : B+

ویژه
بستن

بالشت سوپر ورجین – Super Vegan Pillow

تماس بگیرید

 پارچه تترون پنبه دوزی شده

 الیاف هالو سوپر ورجین 

سایز : ۵۰*۷۰ سانتیمتر

درجه کیفیتی : A

بالشت گردباف – Roundworm Pillow

۳۰,۰۰۰ تومان

 پارچه گردباف

 الیاف هالو سوپر ورجین 

سایز : ۵۰*۷۰ سانتیمتر

درجه کیفیتی : +A

ویژه
بستن

بالشت معمولی-پارچه پلی استر پنبه-Plain cotton pillow cloth

تماس بگیرید

پارچه پلی استر پنبه

 الیاف هالو سوپر 

سایز : ۵۰*۷۰ سانتیمتر

درجه کیفیتی : B

ویژه
بستن

کوسن پارچه تترون با الیاف هالو سوپر- Tetron fabric pillow

تماس بگیرید

پارچه تترون با الیاف هالو سوپر

سایز : ۴۰*۴۰ سانتیمتر

درجه کیفیتی : B