عرضه اینترنتی کالا و خدمات از برندهای معتبر با قیمت مناسب در سراسر ایران !

  • banner_Bistac_by_graphicshop_ir_004

جدیدترین محصولات

 glazed 1 litr glass With door (Russia)-bistac-ir00
بستن

لیوان دسته دار یک لیتری لعابی درب دار (روسیه)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

 glazed 1 litr glass With door (Russia)-bistac-ir02

glazed 1 litr glass With door (Russia)-bistac-ir02

6-piece glazed service (Russia)  High wall-bistac-ir00
بستن

سرویس ۶ پارچه لعابی (روسیه) دیواره بلند

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

6-piece glazed service (Russia)  High wall-bistac-ir01

۶-piece glazed service (Russia)  High wall-bistac-ir01

6-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۶ پارچه لعابی (روسیه)

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

6-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

۶-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

18-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۸ پارچه لعابی (روسیه)

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

15-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۵ پارچه لعابی (روسیه)

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

15-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

۱۵-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

14-piece glazed service (Russia) Short & long-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۴ پارچه لعابی (روسیه) کوتاه و بلند

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

14-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۴ پارچه لعابی (روسیه)

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

14-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

۱۴-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

11-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۱ پارچه لعابی (روسیه)

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

9-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

۹-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

9-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۹ پارچه لعابی (روسیه)

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

9-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

۹-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

7-piece glazed service (Russia)  vegetables basket-bistac-ir00
بستن

سرویس ۷ پارچه لعابی (روسیه) طرح : سبد صیفی جات

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

سایز قابلمه بزرگ : ۳.۵ لیتری

سایز قابلمه متوسط : ۳ لیتری

سایز قابلمه کوچک : ۲ لیتری

قطر سینی : ۳۶ سانتی متر

ساخت روسیه

6-piece glazed service (Russia)  tulip flowers -bistac-ir00
بستن

سرویس ۶ پارچه گل لاله لعابی (روسیه)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

سایز بزرگ : ۳ لیتری

سایز متوسط : ۲ لیتری

سایز کوچک : ۱.۵ لیتری

ساخت روسیه

6-piece glazed service (Russia)  tulip flowers -bistac-ir01

۶-piece glazed service (Russia)  tulip flowers -bistac-ir01

6-piece glazed service (Russia)  Small flowers Steel edge-bistac-ir00
بستن

سرویس ۶ پارچه لبه استیل گل ریز زرد و گلبهی لعابی (روسیه)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

سایز بزرگ : ۳ لیتری

سایز متوسط : ۲ لیتری

سایز کوچک : ۱.۵ لیتری

ساخت روسیه

6-piece glazed service (Russia)  Small flowers Steel edge-bistac-ir01

۶-piece glazed service (Russia)  Small flowers Steel edge-bistac-ir01

  Dis ate rice Glazed  40Cm (Russia)-bistac-ir00
بستن

دیس پلو خوری لعابی (روسیه) با قطر ۴۰ سانتی متر

۶۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

  Dis ate rice Glazed  40Cm (Russia)-bistac-ir02

Dis ate rice Glazed  ۴۰Cm (Russia)-bistac-ir02

Oil tank Glazed 3.5 liters (Russia)-bistac-ir00
بستن

دبه روغن لعابی ۳.۵ لیتری (روسیه)

۶۸۵,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

 
Oil tank Glazed 2.5 liters (Russia)-bistac-ir00
بستن

دبه روغن لعابی ۲.۵ لیتری (روسیه)

۵۸۵,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

 
6-piece glazed service (Russia)  bicolor Steel edge-bistac-ir00
بستن

سرویس ۶ پارچه لبه استیل دو رنگ لعابی (روسیه)

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

سایز بزرگ : ۳ لیتری

سایز متوسط : ۲ لیتری

سایز کوچک : ۱.۵ لیتری

ساخت روسیه

6-piece glazed service (Russia)  bicolor Steel edge-bistac-ir02

۶-piece glazed service (Russia)  bicolor Steel edge-bistac-ir02

16-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۶ پارچه لعابی (روسیه)

۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

16-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

۱۶-piece glazed service (Russia)-bistac-ir01

13-piece glazed service (Russia)-bistac-ir00
بستن

سرویس ۱۳ پارچه لعابی (روسیه)

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

piece-glazed-service-6-vat-steel-edge-bistac-ir00
بستن

سرویس ۶ پارچه لبه استیل خمره ای لعابی (روسیه)

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

سایز بزرگ : ۳ لیتری

سایز متوسط : ۲ لیتری

سایز کوچک : ۱.۵ لیتری

ساخت روسیه

piece-glazed-service-6-vat-steel-edge-bistac-ir02

piece-glazed-service-6-vat-steel-edge-bistac-ir02

1.5 liter glazed pot (Russia)-bistac-ir00
بستن

قابلمه یک و نیم لیتری لبه استیل لعابی اصل روسی

۳۶۰,۰۰۰ تومان

زمان تحویل دهی  : ۱۰ روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه