بستن

ست رو تختی دو نفره – Set double bed

تماس بگیرید

ست شش تیکه لحاف رو تختی (۱۵۰*۲۴۰) cm

 کاور لحاف

رو بالشتی دور دوز (۵۰*۷۰) cm

 رو کوسنی (۳۵*۳۵) cm

 ملحفه کش دار (۲۰۰*۱۶۰*۲۵)  cm

 پارچه ۱۰۰% ساتن پنبه

درجه کیفیتی :  +A

بستن

ست رو تختی یکنفره – Single Bed Set

تماس بگیرید

ست چهار تیکه لحاف رو تختی (۱۵۰*۲۲۰)

 رو بالشتی دور دوز (۵۰*۷۰)cm

 رو کوسنی (۳۵*۳۵)cm

 ملحفه کش دار (۲۰۰*۹۰*۲۵)cm

 پارچه ۱۰۰% ساتن پنبه

درجه کیفیتی :  +A

بستن

ست کاور دو نفره – cover Set double bed

تماس بگیرید

ست هفت تیکه لحاف لایت (۲۲۰*۲۴۰) cm

 کاور لحاف

رو بالشتی دور دوز (۵۰*۷۰) cm

 رو کوسنی (۳۵*۳۵) cm

 ملحفه کش دار (۲۰۰*۱۶۰*۲۵)  cm

 پارچه ۱۰۰% ساتن پنبه

درجه کیفیتی :  ++A

ست کاور یکنفره – Single Cover Set

تماس بگیرید

ست پنج تیکه لحاف لایت (۱۵۰*۲۲۰) cm

 کاور لحاف

رو بالشتی دور دوز (۵۰*۷۰) cm

 رو کوسنی (۳۵*۳۵) cm

 ملحفه کش دار (۲۰۰*۹۰*۲۵)  cm

 پارچه ۱۰۰% ساتن پنبه

درجه کیفیتی :  ++A