بستن

تشک زمینی سفری – Mattresses terrestrial journey

تماس بگیرید

 دوخت با لایی ۸۰ گرم و مغزی دوزی شده

+ لایی سولید پشم شیشه معمولی

 پارچه پلی استر پنبه

درجه کیفیتی :  B

بستن

تشک زمینی سوپر – Super ground mats

تماس بگیرید

 دوخت با لایی ۸۰ گرم و مغزی دوزی شده

+ لایی سولید فشرده

 پارچه پلی استر پنبه

درجه کیفیتی : A

ویژه
بستن

تشک زمینی لوکس – Luxury ground mattress

تماس بگیرید

 دوخت با لایی ۲۰۰ گرم و اسپانباند

+ لایی سولید فشرده

 پارچه ژاکارد پفکی پنبه دوزی شده

+ سه طرف زیپ

درجه کیفیتی : A++