بستن

رو بالشتی با پارچه پلی استر پنبه Polyester fabric cotton pillowcases

تماس بگیرید

یک جفت رو بالشتی ۵۰*۷۰ با پارچه پلی استر پنبه

درجه کیفیتی :  B

بستن

رو بالشتی با پارچه ساتن پنبه The pillows with cotton satin fabric

تماس بگیرید

یک جفت رو بالشتی ۵۰*۷۰ با پارچهساتن پنبه

درجه کیفیتی :  +A

بستن

رو بالشتی با پارچه نخی ایرانی The pillows with cotton cloth in Iran

تماس بگیرید

یک جفت رو بالشتی ۵۰*۷۰ با پارچه نخی ایرانی

درجه کیفیتی :  A

بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : اسب تک شاخ – ۱

۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

-۲۶%
بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : اسب تک شاخ -۲

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

-۲۶%
بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : اسب تک شاخ -۳

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

On the pillow single-horn-horse _Velvet-bistac-ir06

 

بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ اروپایی – ۲۱۷

۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ استوائی – ۲۱۲

۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ پائیز – ۲۱۵

۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ جنگل – ۲۱۶

۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ خورشید

۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر

 

-۲۶%
بستن

روبالشی فانتزی مخملی، طرح : برگ سبز – ۲۱۴

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۰,۰۰۰ تومان

فرم : مستطیل

جنس : مخمل غواصی / تترون

قابلیت شستشو : دارد

ابعاد : ۷۳x45x1 سانتی متر