در حال نمایش 3 نتیجه

شومیز زنانه ترک ققنوس، آستین بلند – قد تنه متوسط !

تماس بگیرید

با تنخوری آزاد و مناسب برای استفاده در مهمانی ها!

قد اين لباس تا روی کمر است و فرم معمولی دارد.

این بلوز داراي آستین بلند و یقه مردانه مي باشد.

از مواد سفید کننده و خشک کن استفاده نشود.

داراي سايز بندي و پرو، مي باشد!

شومیز زنانه ترک ققنوس، آستین حلقه ای – قد تنه بلند !

تماس بگیرید

با تنخوری آزاد و مناسب برای استفاده در مهمانی ها!

قد اين لباس تا روی باسن است و فرم معمولی دارد.

این بلوز داراي آستین حلقه اي و یقه مردانه مي باشد.

از مواد سفید کننده و خشک کن استفاده نشود.

داراي سايز بندي و پرو، مي باشد!

شومیز زنانه ترک ققنوس، آستین حلقه ای – قد تنه متوسط !

تماس بگیرید

با تنخوری آزاد و مناسب برای استفاده در مهمانی ها!

قد اين لباس تا روی کمر است و فرم معمولی دارد.

این بلوز داراي آستین حلقه اي و یقه مردانه مي باشد.

از مواد سفید کننده و خشک کن استفاده نشود.

داراي سايز بندي و پرو، مي باشد!