نمایش دادن همه 24 نتیجه

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طرح سفال ( Singing Bowl ) قطر ۱۵ سانتی متر

۷۲۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طرح سفال ( Singing Bowl ) قطر ۱۶.۵ سانتی متر

۸۲۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طرح سفال ( Singing Bowl ) قطر ۱۸ سانتی متر

۹۵۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طرح سفال ( Singing Bowl ) قطر ۱۹.۵ سانتی متر

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

Tibetan Singer Bowl Pottery design-bistac-ir03

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۱۰ سانتی متر

۷۶۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۱۲ سانتی متر

۹۹۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۱۳ سانتی متر

۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 9 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۹ سانتی متر

۶۰۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی مشکی ( Singing Bowl ) قطر ۱۲ سانتی متر

۹۹۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 9 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی مشکی ( Singing Bowl ) قطر ۹ سانتی متر

۶۵۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع : 5 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01