در حال نمایش 24 نتیجه

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۱۰ سانتی متر

ناموجود

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۱۲ سانتی متر

ناموجود

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۱۳ سانتی متر

ناموجود

ارتفاع : 9 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی طلایی ( Singing Bowl ) قطر ۹ سانتی متر

ناموجود

ارتفاع : 10 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery-golden-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی مشکی ( Singing Bowl ) قطر ۱۲ سانتی متر

ناموجود

ارتفاع : 9 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01

کاسه تبتی یا کاسه آوازه خوان فلزی مشکی ( Singing Bowl ) قطر ۹ سانتی متر

ناموجود

ارتفاع : 5 سانتیمتر

جنس : فلز

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01

tibetan-singer-bowl-pottery Black12-bistac-ir01