نمایش 1–24 از 29 نتیجه

بشقاب برنجی قلم زنی- نقش : نبرداسب وشیران نر – سبک : سیاه قلم – قطر : ۳۰ ‍ سانتمتر

تماس بگیرید

بشقاب برنجيقلم زنی

نقش : نبرد اسب وشيران قطر : 30 سانتيمتر سبک : جونده ( سياه قلم )

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

بشقاب مس و برنج قلع اندود قلم زنی نقش برجسته – قطر : ۲۰ سانتیمتر

تماس بگیرید

نقش : برجسته

بشقاب مس و برنج قلع اندود  قلم زنی

قطر : 20 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

بشقاب مس و برنج قلع اندود قلم زنی نقش برجسته – قطر : ۲۵ سانتیمتر

تماس بگیرید

نقش : برجسته

بشقاب مس و برنج قلع اندود  قلم زنی

قطر : 25 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

بشقاب مس و برنج قلع اندود قلم زنی نقش برجسته – قطر : ۳۰ سانتیمتر

تماس بگیرید

نقش : برجسته

بشقاب مس و برنج قلع اندود  قلم زنی

قطر : 30 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

بشقاب مسی قلم زنی- نقش : گل و بلبل – قطر : ۳۰ ‍ سانتمتر

تماس بگیرید

بشقاب مسيقلم زنی

نقش : گل و بلبل  قطر : 30 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

بشقاب مسی قلم زنی ( قلع اندود ) – سبک : برجسته – قطر : ۲۵ سانتمتر

تماس بگیرید

بشقاب مسی ( قلع اندود ) قلم زنی قطر : 25 سانتيمتر سبک : جونده ( برجسته )

استاد قلم زن :  رشوانلو

بشقاب مسی قلم زنی شانه به سر ( قلع اندود ) – سبک : برجسته – قطر : ۲۵ ‍ سانتمتر

تماس بگیرید

بشقاب مسی شانه به سر ( قلع اندود ) قلم زنی قطر : 25 سانتيمتر سبک : جونده ( برجسته )

استاد قلم زن :  رشوانلو

تابلو مسی قلم زنی برجسته – ابعاد : ۵۰ * ۶۶ سانتیمتر

تماس بگیرید

نقش : برجسته 

تابلو مسيقلم زنی

ابعاد : 50 * 66 سانتيمتر

استاد قلم زن : خانم حاجلري

 

تابلو مسی مادر و فرزند – قلمزنی سبک برجسته – ۶۶*۵۰ سانتیمتر

تماس بگیرید

تابلو مسي قلمزني شده  مادر و فرزند

سبك : برجسته

 قلمزن :  استاد رشوانلو

ابعاد : 66 * 50 سانتيمتر

 

تابلو مسی قلم زنی نقاشی شده – سبک : برجسته جونده – ابعاد : ۵۰ * ۶۶ ‍ سانتمتر

تماس بگیرید

تابلو مسی قلم زنی نقاشي شده

ابعاد : 50 * 66 ‍ سانتمتر

سبک : جونده ( برجسته )

استاد قلم زن :  رشوانلو

تابلوی قلم زنی مسی – سبک:برجسته – ابعاد ۵۰ * ۲۲ سانتمتر

تماس بگیرید

تابلوی مسی قلم زنی ابعاد : 50 * 22 سانتيمتر سبک : جونده ( برجسته ) قلم زن : استاد رشوانلو

تنگ مسی قلمزنی شده – سبک برجسته – ۱۳*۳۲ سانتیمتر

تماس بگیرید


تنگ مسي قلمزني شده 

 قلمزن :  سركار خانم حاجلري

ابعاد : 13 * 32 سانتيمتر

سبك : برجسته

 

جام میوه خوری مسی قلم زنی نقش برجسته – ارتفاع : ۳۰ سانتیمتر

تماس بگیرید

نقش : برجسته

جام ميوه خوري مسي قلم زنی

ارتفاع : 30 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

دستبند قلمزنی نقره/ برنج تلفیقی

تماس بگیرید

دستبند قلمزني نقره تلفيق با برنج 

 قلمزن :  استاد رشوانلو

عيار نقره : 90

 

رکاب انگشتر مسی قلمزنی شده

تماس بگیرید

ركاب انگشتر مسي قلمزني شده 

 قلمزن :  استاد رشوانلو

 

سینی برنجی لنگری قلع اندود قلم زنی شده

تماس بگیرید

سيني برنجي لنگري قلع اندود قلم زنی شده

سايز : 50 سانتيمتر  سبك : سياه قلم

 قلم زن :  استاد رشوانلو

 

سینی قدیمی مسی قلم زنی- سبک برجسته سیاه قلم – ابعاد : ۲۸*۴۰ سانتیمتر

تماس بگیرید

سيني قديمي مسي قلم زنی

ابعاد : 28*40 سانتيمتر

استاد قلم زن : خانم حاجلري

سبك : برجسته - سياه قلم

 

شکلات خوری مسی قلم زنی برجسته – سایز : ۲۵ سانتیمتر

تماس بگیرید

نقش : برجسته 

شكلات خوري مسيقلم زنی

ارتفاع : 25 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

قندان مسی قلم زنی- سبک برجسته سیاه قلم – ارتفاع ۱۳ سانتیمتر

تماس بگیرید

قندان مسي قلم زنی

ارتفاع : 13 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

سبك : برجسته - سياه قلم

 

گردنبند نقره قلم زنی- عیار : ۹۰ – وزن : ۱۱.۱۰ گرم  – ابعاد : ۳.۵*۶ سانتیمتر با سنگ فیروزه کرمان

تماس بگیرید

گردنبند نقره قلم زنی

عيار : 90  وزن : 11.10 گرم

سنگ : فيروزه كرمان

ابعاد : 3.5*6 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

گردنبند نقره قلم زنی- عیار : ۹۰ – وزن : ۱۱.۱۰ گرم  – ابعاد : ۵*۴ سانتیمتر با سنگ فیروه کرمان

تماس بگیرید

گردنبند نقره قلم زنی

عيار : 90  وزن : 14.95 گرم

سنگ : فيروزه كرمان

ابعاد : 4*5 سانتيمتر

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

گردنبند نقره قلم زنی- عیار : ۹۰ – وزن : ۱۲.۴۵ گرم  

تماس بگیرید

گردنبند نقره قلم زنی

عيار : 90  وزن : 12.45 گرم

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

گردنبند نقره قلم زنی- عیار : ۹۰ – وزن : ۱۲.۸۷ گرم

تماس بگیرید

گردنبند نقره قلم زنی

عيار : 90  وزن : 12.87 گرم

استاد قلم زن :  رشوانلو

 

گردنبند نقره قلم زنی- عیار : ۹۰ – وزن : ۱۵.۵ گرم

تماس بگیرید

گردنبند نقره قلم زنی

عيار : 90  وزن : 15.5 گرم

استاد قلم زن :  رشوانلو