بشقاب پلو خوری لعابی (روسیه) با قطر ۲۲ سانتی متر

۲۰۰,۰۰۰ تومان

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه