کاسه ۱ لیتری لعابی اصل روسی

تماس بگیرید

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه ۱.۵ لیتری لعابی اصل روسی

تماس بگیرید

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

1.5 liter glazed Bowl (Russia)-bistac-ir02

1.5 liter glazed Bowl (Russia)-bistac-ir02

کاسه ۱.۵ لیتری درب دار لعابی اصل روسی

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه ۲ لیتری درب دار لعابی اصل روسی

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

2 liter glazed Bowl withdoor (Russia)-bistac-ir03

2 liter glazed Bowl withdoor (Russia)-bistac-ir03

کاسه ۳.۵ لیتری لعابی اصل روسی – قطر ۲۱ سانتی متر

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه نیم لیتری درب پلاستیکی لعابی اصل روسی

تماس بگیرید

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه ۰.۶ لیتری آبگوشت خوری لعابی اصل روسی پ

ناموجود

قابل استفاده بر روی شعله مستقیم

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

0.6 liter glazed Bowl (Russia)-bistac-ir01

0.6 liter glazed Bowl (Russia)-bistac-ir01

کاسه لعابی اصل روسی ۲.۴ لیتری درب پلاستیکی

ناموجود

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

به سفارش اروپا، ساخت روسیه 

2-4-liter-glazed-bowl-withdoor-russia-bistac-ir03

2-4-liter-glazed-bowl-withdoor-russia-bistac-ir03