کاسه ۰.۶ لیتری آبگوشت خوری لعابی اصل روسی پ

۲۵۰,۰۰۰ تومان

قابل استفاده بر روی شعله مستقیم

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

0.6 liter glazed Bowl (Russia)-bistac-ir01

0.6 liter glazed Bowl (Russia)-bistac-ir01

کاسه ۱ لیتری لعابی اصل روسی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه ۱.۵ لیتری لعابی اصل روسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه ۱.۵ لیتری درب دار لعابی اصل روسی

۳۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه ۲ لیتری درب دار لعابی اصل روسی

۴۰۰,۰۰۰ تومان

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

2 liter glazed Bowl withdoor (Russia)-bistac-ir03

2 liter glazed Bowl withdoor (Russia)-bistac-ir03

کاسه ۳.۵ لیتری لعابی اصل روسی – قطر ۲۱ سانتی متر

۵۴۰,۰۰۰ تومان

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

کاسه نیم لیتری درب پلاستیکی لعابی اصل روسی

۱۵۰,۰۰۰ تومان

زمان تحويل دهي  : 10 روز بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه