لگن ۱.۵ لیتری لعابی (روسیه)

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 7 روز کاری بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

1.5 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir01

1.5 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir01

لگن ۱۲ لیتری لعابی (روسیه) با قطر ۴۰ سانتیمتر

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 7 روز کاری بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

12 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir02

12 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir02

لگن ۲ لیتری لعابی (روسیه)

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 7 روز کاری بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

2 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir01

2 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir01

لگن ۳.۵ لیتری گود لعابی (روسیه)

ناموجود

قابل استفاده بر روی شعله مستقیم

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

قطر دهانه 28 سانتیمتر

ساخت روسیه

لگن ۴ لیتری لعابی (روسیه)

تماس بگیرید

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

4 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir02

4 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir02

لگن ۹.۵ لیتری گود لعابی (روسیه)

ناموجود

قابل استفاده بر روی شعله مستقیم

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

لگن یک لیتری لعابی (روسیه)

ناموجود

زمان تحويل دهي  : 7 روز کاری بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

لگن ۷ لیتری لعابی (روسیه)

تماس بگیرید
7 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir06

7 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir06

زمان تحويل دهي  : 7 روز کاری بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

7 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir02

7 (liter glazed pelvis (Russia-bistac-ir02

لگن ۰.۸ لیتری لعابی (روسیه) مخصوص جهیزیه عروس

تماس بگیرید

زمان تحويل دهي  : 7 روز کاری بعد از ثبت سفارش

با پوشش لعابی، زیبا و متفاوت

ساخت روسیه

glazed Pelvis 0.8 Liter (Russia)-bistac-ir02