خبري

تکنولوژی عکس سلفى با اتومبیل در فروشگاه اینترنتی بیستک!

اتومبیلى که صاحب خود را با عکس سلفى شناسایى مى کند!

یک شرکت آمریکایى براى جلوگیرى از کلاهبردارى، سامانه گرفتن عکس سلفى براى شناسایى راننده را طراحى کرده است. شرکت خدمات آنلاینحمل و نقل در آمریکا اعلام کرد، سیستم امنیتى جدیدى را با نام(بررسى بهنگام هویت) در خودروهاى این کمپانى تعبیه کرده که راننده قبل از استارت زدن باید از خود یک عکس سلفى بگیرد تا شناسایى شود.

این فناورى از سرویس »خدمات شناختى مایکروسافت « استفاده مى کند. در واقع با گرفته شدن عکس سلفى کاربر، تصویر به سرویس »خدمات شناختى مایکروسافت « انتقال داده مى شود تا عکس کاربر با اکانت او در فایلش تطبیق داده شود.در صورتیکه تصویر ارسال شده با اکانت یکى نباشد، اکانت مسدود مى شود و اتومبیل روشن نمى شود.هدف از اجراى این طرح، کاهش کلاهبردارى و انتقال حس امنیت در سطح جامعه است.مسئولین شرکت مى گویند: در ۹۹ درصد از آزمایش هاى انجام شده، به کارگیرى این شیوه با موفقیت روبرو شده است.

با سپاس از : خبر نامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید