خبري

وبلاگ بیستک : تصمیم دولت نهایى شد؛ خداحافظ کارت سوخت!

پس ا ز اینکه مجلس، تصمیم گیرى درمورد حذف کارت سوخت را بر عهده دولت گذاشت، سرانجام رئیس جمهورى ابلاغیه حذف کارت سوخت بنزین را صادر کرد.

درحالى که سرنوشت کار تهاى سوخت پس از چندین ماه فراز و نشیب هنوز مشخص نبود و گمانه زنى ها درباره حفظ، حذف یا تغییر کاربرى این کار تها همچنان ادامه داشت، سرانجام رییس جمهور حذف کار تهاى سوخت بنزین را ابلاغ کرد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوى دولت، در یک نشست خبرى در این مورد اظهار کرد: موضوع حذف کارت سوخت بنزین مربوط به اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور بوده که مجلس نیز، حذف آن راا ز سامانه سوخت رسانى برعهده دولت گذاشت. وى افزود: ابلاغیه حذف کارت سوخت ازسوى رئیس جمهورى صادر شده و اجراى آن بر عهده شرکت ملى پالایش و پخش فرآورده هاى نفتى است. بر اساس این گزارش همچنان تاریخ دقیقى درمورد زمان حذف این کارت ها اعلام نشده است.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

دیدگاهتان را بنویسید