خبري

وبلاگ بیستک : تمدید مهلت سرشمارى اینترنتى نفوس و مسکن!

رئیس مرکز آمار ایران گفت: رکورد مشارکت خانوارها در سرشمارى اینترنتى با ثبت نام ۶۰ هزارخانوار در هر ساعت شکسته شد.

امیدعلى پارسا افزود: میزان مشارکت مردم در سرشمارى اینترنتى نسبت به روزهاى گذشته بسیار چشمگیر بوده و ما با هدفکاهش ترافیک اقدام به تمدید مهلت سرشمارى اینترنتى به مدت سه روز تا پایان روز سه شنبه  ۲۷ مهر کردیم.

وى گفت: از ابتداى آغاز سرشمارى اینترنتى تا امروز ۱۵ میلیون و ۱۱۵ هزار نفر معادل ۴ میلیون و ۴۷۲ هزار خانوار اطلاعات خود را به صورت اینترنتى ثبت کردند.رئیس مرکز آمار ایران افزود: این میزان افراد و خانوارهاى ثبت نام شده معادل ۱۹ درصد کل جمعیت و ۱۷ و نیم درصد کل خانوارهاست. پارسا گفت: سرشمارى حضورى هم از ۲۸مهر آغاز مى شود و تا ۲۸ آبان در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید