اجتماعي, تكنولوژي, خبري, صنايع غذائي, صنعت

وبلاگ بیستک : تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات!

وبلاگ بیستک : تولید زیست پلاستیک از پسماند حبوبات!

سالانه میلیو نها تنُ پسماند حبوبات نظیر بقایای دانه های نخود سبز در اروپا دور ریخته می شود اما در ایتالیا دانشمندان برای تولید نوعی زیست پلاستیکِ سازگار با محیط زیست از آن بهره می برند.

در یک مرکز آزمایشگاهی در پارمای ایتالیا، دانشمندان تلاش دارند به پسماندِ حبوبات کنسرو، زندگی و کارکردِ تاز ه ای ببخشند چراکه این بقایا حاوی فیبر و پروتئین گیاهیِ چشمگیری هستند. در این روش، حبوبات پس از شستشو، چرخ می شوند و سپس یک حلاّل طبیعیِ ویژه به آنها اضافه می شود.

الِنورا اومیلتا، محقق این آزمایشگاه درباره فرآیندِ کار می گوید: پروتئین گیاهی در یک حلالِّ واسطه حل می شود. بعد مرحله جداسازیِ مایع از جامد را داریم، یعنی جداسازی بخشِ حاویِ فیبر از محلول کلی. عصاره استخراج شده ممکن است حاوی مقداری نمک باشد اما درصدِ پروتئین موجود در آن بسیار بالا است. چیزی نزدیک به ۸۰ درصد؛ از فیبرهای گیاهی برای تولید ترکیبات تازه استفاده می شود. پروتئین ها ماده اصلی سازنده زیست پلاستیک ها هستند.

سمونا برونکو، مدیر فنی این مطالعه اروپایی نیز می گوید: میزانِ خلوص به ویژه خلوصِ پروتئین مهم است چراکه کیفیت و کاراییِ محصول نهایی یعنی زیست پلاستیک را افزایش می دهد. ما از پلیمرهای طبیعی استفاده می کنیم که در یک فرآیند ترکیبِ گرم با فیبر و پروتئین آمیخته می شوند ودانه هایی از زیست پلاستیک می سازند.این فرآیند دو فایده محیطی دارد. نخست آنکه پسماندها بازیافت می شوند و دیگر اینکه به جای نفت که ماده اصلی ساخت پلاستیک سنتی است از منابع تجدیدپذیر استفاده می شود.

کارگاهی در اسلوونی از چنین دانه هایی برای تولید آزمایشیِ گلدا نهای کوچک بهره می برد. دانه های زیست پلاستیک در دستگاه تزریق قرار می گیرند، سپس به وسیله حرارت ذوب شده در قالب های ویژه شکل داده می شوند.

اما آینده زیست پلاستیک ها در گرو این است که صنایع غذایی به شکل گسترده در زمینه بازیافت پسماندها سرمایه گذاری کنند.

با سپاس از : خبرنامه زامیاد

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید